Menu:

Tagi:

Dagger – broń w L2

Name Grade Worn
Slot
P.
Atk.
M.
Atk.
Dynasty Knife S80 RH 291 151
Dynasty Knife – Great Gale S80 RH 291 151
Dynasty Knife – Great Gale
(Critical Damage)
S80 RH 291 151
Dynasty Knife – Great Gale
(Critical Damage)
S80 RH 291 151
Dynasty Knife – Great Gale
(Evasion)
S80 RH 291 151
Dynasty Knife – Great Gale
(Evasion)
S80 RH 291 151
Dynasty Knife – Great Gale
(Focus)
S80 RH 291 151
Dynasty Knife – Great Gale
(Focus)
S80 RH 291 151
Dynasty Knife – PvP (Critical
Damage)
S80 RH 291 151
Dynasty Knife – PvP (Evasion) S80 RH 291 151
Dynasty Knife – PvP (Focus) S80 RH 291 151
Dynasty Knife (Critical Damage) S80 RH 291 151
Dynasty Knife (Evasion) S80 RH 291 151
Dynasty Knife (Focus) S80 RH 291 151
Icarus Disperser S80 RH 318 163
Icarus Disperser – Confusion S80 RH 318 163
Icarus Disperser – Confusion
(Critical Damage)
S80 RH 318 163
Icarus Disperser – Confusion
(Evasion)
S80 RH 318 163
Icarus Disperser – Confusion
(Focus)
S80 RH 318 163
Icarus Disperser (Critical
Damage)
S80 RH 318 163
Icarus Disperser (Evasion) S80 RH 318 163
Icarus Disperser (Focus) S80 RH 318 163
Angel Slayer S RH 246 132
Angel Slayer – Concentration S RH 246 132
Angel Slayer – Concentration
(Critical Damage)
S RH 246 132
Angel Slayer – Concentration
(Crt. Damage)
S RH 246 132
Angel Slayer – Concentration
(Haste)
S RH 246 132
Angel Slayer – Concentration
(Haste)
S RH 246 132
Angel Slayer – Concentration
(HP Drain)
S RH 246 132
Angel Slayer – Concentration
(HP Drain)
S RH 246 132
Angel Slayer – PvP (Critical
Damage)
S RH 246 132
Angel Slayer – PvP (Haste) S RH 246 132
Angel Slayer – PvP (HP Drain) S RH 246 132
Angel Slayer (Critical Damage) S RH 246 132
Angel Slayer (Haste) S RH 246 132
Angel Slayer (HP Drain) S RH 246 132
Infinity Stinger S RH 332 169
Bloody Orchid A RH 186 107
Bloody Orchid – Confusion A RH 186 107
Bloody Orchid – Confusion (Back
Blow)
A RH 186 107
Bloody Orchid – Confusion
(Critical Bleed)
A RH 186 107
Bloody Orchid – Confusion
(Focus)
A RH 186 107
Bloody Orchid (Back Blow) A RH 186 107
Bloody Orchid (Critical Bleed) A RH 186 107
Bloody Orchid (Focus) A RH 186 107
Common Item – Bloody Orchid A RH 186 107
Common Item – Naga Storm A RH 220 121
Common Item – Soul Separator A RH 203 114
Naga Storm A RH 220 121
Naga Storm – Molar A RH 220 121
Naga Storm – Molar (Back Blow) A RH 220 121
Naga Storm – Molar (Backblow) A RH 220 121
Naga Storm – Molar (Critical
Damage)
A RH 220 121
Naga Storm – Molar (Crt.
Damage)
A RH 220 121
Naga Storm – Molar (Focus) A RH 220 121
Naga Storm – Molar (Focus) A RH 220 121
Naga Storm – PvP (Back Blow) A RH 220 121
Naga Storm – PvP (Critical
Damage)
A RH 220 121
Naga Storm – PvP (Focus) A RH 220 121
Naga Storm (Back Blow) A RH 220 121
Naga Storm (Critical Damage) A RH 220 121
Naga Storm (Focus) A RH 220 121
Soul Separator A RH 203 114
Soul Separator – On Fire A RH 203 114
Soul Separator – On Fire
(Critical Damage)
A RH 203 114
Soul Separator – On Fire
(Guidance)
A RH 203 114
Soul Separator – On Fire (Rsk.
Haste)
A RH 203 114
Soul Separator (Critical
Damage)
A RH 203 114
Soul Separator (Guidance) A RH 203 114
Soul Separator (Rsk. Haste) A RH 203 114
Common Item – Demon Dagger B RH 170 99
Common Item – Hell Knife B RH 122 122
Common Item – Kris B RH 153 91
Demon Dagger B RH 170 99
Demon Dagger – Great Gale B RH 170 99
Demon Dagger – Great Gale
(Critical Bleed)
B RH 170 99
Demon Dagger – Great Gale
(Critical Damage)
B RH 170 99
Demon Dagger – Great Gale
(Critical Poison)
B RH 170 99
Demon Dagger – Great Gale
(Mortal Strike)
B RH 170 99
Demon Dagger (Critical Bleed) B RH 170 99
Demon Dagger (Critical Damage) B RH 170 99
Demon Dagger (Critical Poison) B RH 170 99
Demon Dagger (Mortal Strike) B RH 170 99
Hell Knife B RH 122 122
Hell Knife – Confusion B RH 122 122
Hell Knife – Confusion (Magic
Mental Shield)
B RH 122 122
Hell Knife – Confusion (Magic
Regeneration)
B RH 122 122
Hell Knife – Confusion (Magic
Weakness)
B RH 122 122
Hell Knife (Magic Regeneration) B RH 122 122
Hell Knife (Magic Weakness) B RH 122 122
Hell Knife (Mental Shield) B RH 122 122
Kris B RH 153 91
Kris – Confusion B RH 153 91
Kris – Confusion (Back Blow) B RH 153 91
Kris – Confusion (Evasion) B RH 153 91
Kris – Confusion (Focus) B RH 153 91
Kris (Back Blow) B RH 153 91
Kris (Evasion) B RH 153 91
Kris (Focus) B RH 153 91
Common Item – Crystal Dagger C RH 136 83
Common Item – Cursed Dagger C RH 94 61
Common Item – Dark Elven Dagger C RH 94 61
Common Item – Dark Screamer C RH 122 76
Common Item – Grace Dagger C RH 122 76
Common Item – Soulfire Dirk C RH 86 91
Common Item – Stiletto C RH 107 68
Common Item – Wolverine Needle C RH 94 61
Crystal Dagger C RH 136 83
Crystal Dagger (Critical Bleed) C RH 136 83
Crystal Dagger (Critical
Damage)
C RH 136 83
Crystal Dagger (Critical
Poison)
C RH 136 83
Crystal Dagger (Mortal Strike) C RH 136 83
Cursed Dagger C RH 94 61
Cursed Dagger (Critical Bleed) C RH 94 61
Cursed Dagger (Critical Poison) C RH 94 61
Cursed Dagger (Rsk. Haste) C RH 94 61
Dark Elven Dagger C RH 94 61
Dark Elven Dagger (Back Blow) C RH 94 61
Dark Elven Dagger (Focus) C RH 94 61
Dark Elven Dagger (Mortal
Strike)
C RH 94 61
Dark Elven Dagger (Rsk. Haste) C RH 94 61
Dark Screamer C RH 122 76
Dark Screamer (Critical Bleed) C RH 122 76
Dark Screamer (Evasion) C RH 122 76
Dark Screamer (Focus) C RH 122 76
Grace Dagger C RH 122 76
Grace Dagger (Back Blow) C RH 122 76
Grace Dagger (Evasion) C RH 122 76
Grace Dagger (Focus) C RH 122 76
Soulfire Dirk C RH 86 91
Soulfire Dirk (Magic Hold) C RH 86 91
Soulfire Dirk (Magic Silence) C RH 86 91
Soulfire Dirk (Mana Up) C RH 86 91
Stiletto C RH 107 68
Stiletto (Critical Bleed) C RH 107 68
Stiletto (Critical Poison) C RH 107 68
Stiletto (Mortal Strike) C RH 107 68
Stiletto (Rsk. Haste) C RH 107 68
Assassin Knife D RH 35 26
Common Item – Assassin Knife D RH 35 26
Common Item – Conjuror’s Knife D RH 45 52
Common Item – Crafted Dagger D RH 35 26
Common Item – Cursed Maingauche D RH 62 42
Common Item – Dagger of Mana D RH 45 52
Common Item – Kukuri D RH 56 39
Common Item – Maingauche D RH 69 47
Common Item – Mithril Dagger D RH 80 54
Common Item – Mystic Knife D RH 45 52
Common Item – Poniard Dagger D RH 45 32
Common Item – Shilen Knife D RH 45 52
Conjurer’s Knife D RH 45 52
Crafted Dagger D RH 35 26
Cursed Maingauche D RH 62 42
Dagger of Mana D RH 45 52
Kukuri D RH 56 39
Maingauche D RH 69 47
Mithril Dagger D RH 80 54
Mystic Knife D RH 45 52
Poniard Dagger D RH 45 32
Shilen Knife D RH 45 52
Traveler’s Poniard Dagger D RH 45 32
Apprentice Adventurer’s Knife None RH 21 17
Bone Dagger None RH 7 6
Cybellin’s Dagger None RH 10 9
Dagger None RH 5 5
Dirk None RH 15 12
Doom Dagger None RH 10 9
Eldritch Dagger None RH 11 10
Improved Sword Breaker None RH 27 21
Knife None RH 10 9
Neti’s Dagger None RH 19 16
Pipette Knife None RH 10 9
Shining Knife None RH 21 17
Sword Breaker None RH 27 21
Throwing Knife None RH 21 17

Brak komentarzy do wpisu “Dagger – broń w L2”

Dodaj komentarz:

Current day month ye@r *


+ siedem = 9

Serwis L2world nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

NCsoft, the interlocking NC logo, Lineage II, and all associated logos and designs are trademarks or registered trademarks or service marks of NCsoft Corporation.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.