Menu:

Tagi:

Poradnik – Lineage 2 Certyfikaty

Umiejętności tych możesz uczyć się pobierając specjalne księgi od Grand Mastera klasowego i zanosząc je do Avant-Garde NPC w Ivory Tower (poziom ludzi).

Musisz również wykonać quest More Than Meets The Eye którego możesz się podjąć od Hardina w Hardin’s Private Academy (teleport z Girian). Więcej o tym Q znajdziecie tutaj http://www.l2world.com.pl/quest-na-transformacje/

Są dostępne maksymalnie 4 skille z każdej subklasy, co oznacza, że możesz posiadać do 12 skilli ze swoich 3 subklas wylevelowanych do poziomu 80. Kolejne umiejetności moga być nauczone gdy osiągasz poniższy level na swojej subklasie:

 • 65 level – Emergent skill certificate
 • 70 level – kolejny Emergent skill certificate
 • 75 level – masz wybór pomiędzy Class-Specific lub Master skill certificate
 • 80 level – Divine Transformation certificate

Książki do nauki Certyfikatów pobierasz u każdego Grand MAstera w ten sposób:A tak uczysz sie nowych skili:


Usuwanie / reset posiadanych skilli z subklas:

Jeśli usuniesz subklasę z której posiadasz skille, nie zostaną one usunięte, lecz nadal wliczają się do limitu 12 skilli, czyli nie możesz nauczyć się kolejnych z nowej subklasy jeśli ten limit osiągnołeś. Np. gdy posiadasz tylko 2 skille typu Emergent z usuniętej postaci, na nowej subklasie możesz nauczyć się tylko Class-Specific/Master lub Divine Transformation skills.

Możesz usunąć tylko wszystkie skille naraz. Możesz to zrobić u Avant-Guarde NPC za 10 milionów adeny. Musisz więc pobiegać po NPCtach od nowa zbierając książki…
Książki Certyfikatów które są w twoim Inventory, a których jeszcze nie użyłeś, również zostają usunięte gdy zdecydujesz się usunąć skille z subclass.

Kategorie skilli dla danej klasy:

Warrior

 • Emergent Abilities – boost P. Atk., P. Def., M. Atk., M. Def.
 • Master Abilities – Attack, Empower, Casting Spd. i Focus.
 • Warrior Abilities – Boost CP, Resist Trait, and Haste.
 • Ultimate Skill – Transformation: Divine Warrior.

Rogue

 • Emergent Abilities – boost P. Atk., P. Def., M. Atk., M. Def.
 • Master Abilities – Attack, Empower, Casting Spd., i Focus.
 • Rogue Abilities – Long Shot, Evasion, i Critical Chance.
 • Ultimate Skill – Transformation: Divine Rogue.

Knight

 • Emergent Abilities – Physical boost P. Atk., P. Def., M. Atk., M. Def.
 • Master Abilities – Attack, Empower, Casting Spd. i Focus.
 • Knight Abilities – Boost HP, Resist Critical, i Defense.
 • Ultimate Skill – Transformation: Divine Knight.

Summoner

 • Emergent Abilities – boost P. Atk., P. Def., M. Atk., M. Def.
 • Master Abilities – Attack, Empower, Casting Spd i Focus.
 • Summoner Abilities – Increased HP/MP, Resist Attribute i Counter Spirit.
 • Ultimate Skill – Transformation: Divine Summoner.

Wizard

 • Emergent Abilities – boost P. Atk., P. Def., M. Atk., M. Def.
 • Master Abilities – Attack, Empower, Casting Spd. i Focus.
 • Wizard Abilities – Anti-Magic, Mana Gain i Mana Steal.
 • Ultimate Skill – Transformation: Divine Wizard.

Healer

 • Emergent Abilities – boost P. Atk., P. Def., M. Atk., M. Def.
 • Master Abilities – Attack, Empower, Casting Spd. i Focus.
 • Healer Abilities – Prayer, Divine Protection i Heal.
 • Ultimate Skill – Transformation: Divine Healer.

Enchanter

 • Emergent Abilities – boost P. Atk., P. Def., M. Atk., M. Def.
 • Master Abilities – Attack, Empower, Casting Spd. i Focus.
 • Enchanter Abilities – Boost Mana, Mana Recovery i Barrier.
 • Ultimate Skill – Transformation: Divine Enchanter

Kategorie Subklas

 • Warrior: Warlord, Gladiator, Destroyer, Tyrant, Bounty Hunter, Warsmith, Berserker, Soul Breaker (Male), Soul Breaker (Female)
 • Rogue: Hawkeye, Silver Ranger, Phantom Ranger, Arbalester, Treasure Hunter,Plainswalker, Abyss Walker
 • Knight: Paladin, Dark Avenger, Temple Knight, Shillien Knight
 • Summoner: Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner
 • Wizard: Sorcerer, Necromancer, Spellsinger, Spellhowler
 • Healer: Bishop, Elven Elder, Shillien Elder
 • Enchanter: Prophet, Swordsinger, Bladedancer, Warcryer, Overlord, Inspector (Male), Inspector (Female)

Lista skilli i efektów

Emergent Ability skills (dostępne dla każdej kategorii subklasy):

Physical Defence – Physical Defense Increase P.Def
Magic Defence – Magic Defense Increase M.Def
Physical Attack – Physical Attack Increase P.Atk
Magic Attack – Magic Attack Increase M.Atk

Te skille moga osiągnąć maksymalnie poziom 6 jeśli zdecydujesz się używać ksiąg Emergent z 3 subklas do nauczenia się jednego typu skilla.

Master Ability skills (dostępne dla każdej kategorii subklasy, wykluczają posiadanie Class-Specific skill z danej subklasy).
Lista dostępnych skilli z levelu 75:

Great Physical Defence – Greatly increase P.Def
Great Magic Defence – Greatly increase M.Def
Great Physical Attack – Attack Greatly increase P.Atk
Great Magic Attack – Attack Greatly increase M.Atk
Critical Rate – Increase critical rate +30
Magic Casting – Increase Cast.Spd +11-18

Class-Specific Ability skills (dostepne zależnie od posiadanej kategorii subklasy, wykluczają Master skills):

Warrior Class (Gladiator, Warlord, Bounty Hunter, Tyrant, Destroyer, Soul Breaker, Berserker)

Boost CP – Zwiększa Max. Cp (+738 CP)
Resist Mental – większa odporność na uśpienie, unieruchomienie, paraliż i ogłuszenie (+5% odpornosci)
Counter Haste – 3% szansy na zwiększenie Atk. Spd., gdy atakujesz (+30% Atk. Spd. na 15 sekund)

Rogue Class (Hawkeye, Silver Ranger, Phantom Ranger, Treasure Hunter, Plainswalker, Abyss Walker, Arbalester)

Boost Evasion (Subclass) – Zwiększa Evasion (+4 Evasion)
Long Shot (Subclass) – Zwiększa maksymalny zasięg łuku i kuszy (+50 distance increase)
Counter Focus Critical – 3% szansy, na zwiększenie Crit. Rate podczas ataku (+30% Crit.Rate for 15 seconds)

Knight Class (Paladin, Dark Avenger, Temple Knight, Shillien Knight)

Boost HP (Subclass) – Zwiększa Max. HP. (+6-7% HP)
Crit.dmg Reduction – Zmniejsza ilość otrzymywania obrażeń krytycznych (5% crit.dmg decrease)
Counter Defense Counter – 3% szansy, na zwiększenie P.Def i M.Def, Gdy jesteś atakowany (+20% P.Def and M.Def for 15 seconds)

Summoner Class (Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner)

Boost HP MP Boost HP/MP – Zwiększa Max. HP and Max. MP +130 HP i +80 MP (+3-4%)
Resist Element Attribute – Zwiększa odporność na ogień, wodę, wiatr i ataki ziemi (+5 to Elemental Attributes)
Counter Spirit – 3% szansy na zwiększenie M. Atk., Cast. Spd, P. Atk. i Atk. Spd., gdy jesteś atakowany (Increase M.Atk, Cast.Spd, P.atk and Atk.Spd by 10% for 15 seconds)

Wizard Class (Sorcerer, Spellsinger, Spellhowler, Necromancer)

Magic Defence – Zwiększa odporność na magiczne ataki (+5% chance for attacking magic to fail)
Mana Gain (Subclass) – Zwiększa ilość MP odnawianego przez skill (Recharge +6% per MP recharge)
Counter Mana Steal – 3% szansy na kradzież MP od przeciwnika i odnowienia jej jako własnej (+17 MP)

Healer Class (Shillien Elder, Elven Elder, Bishop)

Boost Pray – Zwiększa efekt otrzymywanego leczenia (+19 HP per heal)
Resist Divine Attribute – Zwiększa odporność na boski i mroczny atrybut (+5 to Divine Attributes)
Counter Heal – 3% szansy na odnowę HP, gdy jesteś atakowany (+183 HP)

Enchanter Class (Prophet, Warcryer, Inspector, Swordsinger, Bladedancer)

Boost Mana (Subclass) – Zwiększa Max. MP (+5-6% MP)
Mana Recovery (Subclass) – Zwiększa regenerację MP (+0.5 MP per tick)
Counter Barrier – 3% szansy na stanie się nietykalnym (nie działa na debuffy), gdy jesteś atakowany (Celestial shield for 5-7 seconds)

Divine Transformation Ability skills

Divine Transformations, najbardziej satysfakcjonujące, posiadają te same zasady co normalne transformacje. Oznacza to, że możesz używać tylko skilli z danej transformacji, posiada ona również inne statystyki oraz bonusy. Każda Divine Transformation trwa 30 minut i odnawia się 3 godziny. Każda Divine Transformation posiada specyficzny Sacrifice Skill. Wszystkie Sacrifice Skills obniżają HP oraz MP do zera na pewien okres czasu, podczas którego nie możesz być leczony skillami bądź potionami. Rodzaje i warunki użycia Sacrifice Skill opierają się na typie posiadanej subklasy:

 • Fighter-type subclasses – 30% lub mniej HP;
 • Mystic-type subclasses – 10% lub mniej MP.

Każda transformacjam może osiągnąć level 3 jeśli posiadasz subklasy tego samego typu. Np. jesli posiadasz 2 Warrior-type subklasy które posiadają level 80, możesz nauczyć się Warrior Divine Transformation level 2. Jeśli masz 3, transformacjam może osiągnąć level 3.

Divine Transformations i jej unikalne skille:

Divine Warrior
STR 40, DEX 30, CON 43, INT 21, WIT 11, MEN 25

 • Attacking enemy using hurricane force, can critical, power 2904
 • Attacking enemy at range using sword force, can critical, power 2323
 • Attack surrounding enemies (earthquake), ignores shield defense, can critical, power 2323
 • For a short duration greatly increase your own attack strength, effect 2
 • Poison an enemy with a poison needle, power 1689, effect 3
 • Sacrifice your own life to increase party’s attack power

Divine Knight
STR 40, DEX 30, CON 43, INT 21, WIT 11, MEN 25

 • Hate, power 6752
 • Hate Aura, power 6752
 • Attack target while rushing at target, stuns target, can overhit, power 1162
 • Attack surrounding enemies, stuns enemies, ignores shield deffense, can overhit, power 775
 • Greatly increase your pdef, mdef and resistance to buff cancelling attacks, cannot move while in effect, effect 2
 • Swing your axe to hit enemies in front of you, power 2322
 • Rush attack, power 1900
 • Sacrifice your life, boosts party’s defenses (pdef and mdef probably)

Divine Rouge
STR 40, DEX 30, CON 43, INT 21, WIT 11, MEN 25
Jest połączeniem lucznika oraz sztyleciarza, posiada więc skille dla obu typów broni, jednocześnie wymusza posiadanie odpowiedniej broni dla odpowiedniego skilla…

 • When attacking enemy has chance of removing buffs (not sure..) and stunning target, can only be used with a bow, can overhit, power 2323
 • Shoot two arrows simultaneously, lethal strike is possible, can overhit, power 6195
 • Bleed shot, can over hit, power 1549, effect 3
 • Strong attack, can instant kill, can only be used with dagger equipped, power 6969
 • For a short duration increase your evasion
 • Attack enemies behind you, power 2111
 • Sacrifice your life, increases party’s evasion

Divine Healer
STR 22, DEX 21, CON 27, INT 41, WIT 20, MEN 39

 • Heal target’s HP overtime, power 946
 • Instantly recover target’s HP, power 826
 • Heals party’s HP and increase HP regeneration, power 400, effect 5Resurrection, recovers 70% of target’s experience lost
 • Removes debuffs from target
 • Sacrifice your life, recovers HP and MP of all party members (not yours obviously)

Divine Wizard
STR 22, DEX 21, CON 27, INT 41, WIT 20, MEN 39

 • Aura Flare, during PVP your matk will decrease, power 102
 • Sacred magic attack, can overhit, power 128
 • AoE sacred attack, power 64
 • AoE sleep, while slept target’s resistance to sleep increases (doesn’t say it won’t land at all)
 • Increase dark resistance, decrease holy resistance, effect 3
 • Sacrifice your life, recovers mp/hp of party members

Divine Enchanter
STR 22, DEX 21, CON 27, INT 41, WIT 20, MEN 39

 • PoWater, consumes 5 spiritore
 • PoFire, consumes 5 spiritore
 • PoWind, consumes 5 spiritore
 • Target CoV (not party buff), consumes 5 spiritore
 • AoE Root, if target rooted already it has no effect
 • Sacrifice your left, increases all abilities of party

Divine Summoner
STR 22, DEX 21, CON 27, INT 41, WIT 20, MEN 39

 • Summon sacred beast, summoning consumes 2 A Crystals, consumes 1 extra A crystal each time it usually consumes crystals
 • Transfer pain, continuously consumes MP
 • Final Servitor (CoV for summon), consumes 20 spirit ore
 • Servitor Heal, power 991
 • Sacrifice your life, increases party’s critical rate


powrót

7 komentarzy do wpisu “Poradnik – Lineage 2 Certyfikaty”

Daxos8

13 sierpnia 2012, godzina: 11:24
lineage 2 polska, komentarz

Niezły. Bardzo mi pomógł :D

Venom

23 września 2012, godzina: 01:56
lineage 2 polska, komentarz

Swietny! gdyby ktos tak zrobil o kamaelu taki temat to bym byl w siudmym niebie)

olo147

22 marca 2017, godzina: 14:41
lineage 2 polska, komentarz

Bardzo dobrze zebrane informacje o transformacjach i skilach z subclass.
BRAWO!!!

MMOgo24

21 sierpnia 2019, godzina: 11:11
lineage 2 polska, komentarz

Super poradnik do Lineage 2! Polecam gorąco

Gunrrow

25 października 2019, godzina: 17:04
lineage 2 polska, komentarz

Robi robote ! ;D

mc

20 kwietnia 2020, godzina: 21:16

VORPAL

14 grudnia 2021, godzina: 14:18
lineage 2 polska, komentarz

mimo że mamy 14 grudzień 2021 to i tak dobrze że ta strona istnieje :) dzięki pomogliście mi przypomnieć sobie po 15 latach jakie certyfikaty mam wrzucić na moonlight sentinela :)

Dodaj komentarz:

Current day month ye@r *


osiem + = 17

Serwis L2world nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

NCsoft, the interlocking NC logo, Lineage II, and all associated logos and designs are trademarks or registered trademarks or service marks of NCsoft Corporation.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.